dream mode - "that girl"
היא לפעמים מגיעה, בלי הזמנה. אני לא יודעת איך קוראים לה או מהיכן היא מגיעה 
מצבי הרוח שלה קיצוניים, אין אמצע. היא רקדנית בלט, צעדיה מלווים בניגון עצוב שבוקע
מתוך קופסא ישנה. היא לא מדברת, מסתכלת, מבטה ישיר ולא חד משמעי. היום רצתי אחריה
כמעט ותפסתי... היא לוקחת אותי אל מקומות נסתרים, מראה לי שקיעות סגולות והינה יורדת
לי דימעה. עננים שקופים ואויר חם, עודף רגשנות ואני נופלת לחלום צהוב... 
לא פעם ניסיתי להבין מי היא, ולמה היא דווקא באה כשאני יוצרת, היום הבנתי שהיא חלק ממני
והיא לא תעזוב לעולם, לעד תשאר אותה ילדה, רקדנית בלט עם שמלה עצובה.

תגובות

רשומות פופולריות