WHITE TREND SPRING 2013


                         
נקי, חדש וטהור, זה מה שמסמל עבורי הצבע הלבן.  כשמצב הרוח הוא כזה, הדרך אל הלוק
הלבן המושלם הוא עניין מתבקש בהחלט... להוסיף לכל זאת את העבודה הרותחת שזה ה-צבע הקיץ.

השעה 9:00 בבוקר אני מתעורת לקול ציוץ הציפורים במושב, הכנתי קפה רותח והתיישבתי לעשן 
סיגרייה בגינה. אני זוכרת שכשהייתי קטנה התעוררתי אצל דודה שלי שהינו הולכים אליה באופן
קבוע בכל חופש גדול בבית הקרוב לים והריח של הדשא הרטוב היה ממכר. נשמתי אותו אז בשעת
יום מוקדמת וזה ריח שחקוק בזיכרוני עד היום. כשמצאתי את הדירה הזאת ריח הדשא הרטוב היה
אחד הגורמים להתאהבותי בדירה. בכל בוקר אני חוזרת לאותו יום בנוף ילדותי המתרחק והולך, רגע
 שמציף אותי בים זכרונות. רגע אתה שומע שיר שזורק אותך למסע בזמן סוער שגורם רטיבות עמוק בתוך
 העין, אבל מיד נמצמץ ונמשיך ביום עמוס מטלות ועד מחר בבוקר נשכח מאותו יום בו עמדתי לבושה
 שמלה לבנה על כר דשא רטוב בבית הממוקם ברחוב צדדי בחדרה ואניח לאותו ריח רווי עצבות
 ושמחה גם יחד, לפחות עד מחר בבוקר. שבוע טוב שיהיה לכם.
נורית בן יהודה 

תגובות

רשומות פופולריות