SUMMER MOVED ONנערה באדום ולבן בין עצים
רקמתי חלום יקרה שלי
רקמתי פרחים סגולים
שמיים כחולים
בליבי שמחה ושירים

נערה באדום ולבן לעת ערב
שבי איתי לצד השולחן
נאכל מאכלים ממקומות רחוקים
נשחק באמא ואבא גדולים

נערה שלי
לוואי היית אומרת לי
לא נפסיק לאהב לעולם
מושלם
תגובות

רשומות פופולריות